מחירון משלוחים ע"פ אזורי חלוקה:

משלוחי פירות באזור המרכז
כל הארץ

למחיר משלוח לישוב שאינו מופיע ברשימה, שאל את הנציג בטלפון